POPRAWNOŚĆ KODU

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

DOŚWIADCZENIE

Janina Skrzypczyńska
  • od 2002 – dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Św.
  • od 2000 – pracownik dydaktyczny (przedmioty kształcenia ogólnego, metodyka nauczania języka angielskiego, seminarium dyplomowe) w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Ostrowcu Św.
  • od 1998 – nauczyciel akademicki (lektor języka angielskiego) oraz Kierownik Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św.
  • od 1983 – tłumacz przysięgły języka angielskiego przy Sądzie Wojewódzkim w Kielcach, wpisany na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 9.06.2005 r.
Janina Skrzypczyńska
  • 1991 – 1997 – asystentka wykładowcy metodyki kreatywnego nauczania języków obcych letniej szkoły językowej British Council w Chester – Marion Clayson zatrudnionej w Cheshire Education Committee w Crewe (Wielka Brytania)
  • 1977 – 1998 – nauczycielka języka angielskiego i przewodnicząca Komisji Przedmiotów Humanistycznych w I L.O. im Stanisława Staszica w Ostrowcu Św. (realizacja programów autorskich, współpraca z Amerykańskim Korpusem Pokoju, brytyjską organizacją „Teachers for Poland” oraz brytyjską szkołą średnią Longbenton Community High School w Newcastle upon Tyne)