POPRAWNOŚĆ KODU

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

PUBLIKACJE

Janina Skrzypczyńska
 • 1990 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1990 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1991 – nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania w Kielcach za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1992 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej II stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1992 – wyróżnienie za udział w badaniach Zespołu Badawczego Instytutu Badań Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat nowatorskich rozwiązań pedagogicznych dotyczących metod samodzielnego uczenia się
 • 1992 i 1993 – nagrody Towarzystwa Szkół Twórczych za opracowanie programów klas autorskich
 • 1995 – nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej
 • 1998 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1999 – studyjny wyjazd do Izraela zorganizowany przez Wydział Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • 2006 – nagroda Rektora Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim za zasługi i wkład pracy w propagowanie języka angielskiego wśród studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim i młodzieży licealnej
 • 2008 – nagroda Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli za wkład w podniesienie jakości kształcenia językowego w Polsce