POPRAWNOŚĆ KODU

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

Oferta

oferta

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE ( UWIERZYTELNIONE )

  • tłumaczenia pisemne wszelkiego rodzaju dokumentów i pism z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski,

  • tłumaczenia ustne z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski,

  • poświadczanie tłumaczeń wszelkiego rodzaju dokumentów i pism dokonanych z języka angielskiego na język polski lub z języka polskiego na język angielski, które nie są uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego

NAUCZANIE

  • nauczanie indywidualne w zakresie języka angielskiego (wszystkie poziomy),

  • przygotowanie do Egzaminu Dojrzałości z języka angielskiego oraz do wszystkich rodzajów egzaminów sprawdzających poziom kompetencji językowej

KOREPETYCJE

  • nauczanie mające na celu podniesienie poziomu znajomości języka angielskiego dla uczniów i studentów

  • induwidualne korepetycje dla uczniów i studentów umożliwiające szybkie uzupełnienie zaległości i braków językowych