POPRAWNOŚĆ KODU

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

PUBLIKACJE

Janina Skrzypczyńska
 • Classroom Chuckles. Educators’ Friendship Guide. Volume 1, No 4, 1987. Temple: Barbara Publications.
 • Scence Projects. Educators’ Friendship Guide. Volume 2, No 2, 1988. Temple: Barbara Publications.
 • Nauczanie gramatyki nie musi być nudne. Języki Obce w Szkole. No 3, 1989. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Using an Overhead Projector in Teaching English. English Teaching Forum. A Journal for the Teachers of English outside the United States. Volume XXVIII, No2, 1990. Washington, D.C.: Government Printing Office.
 • Dwie lekcje. Języki Obce w Szkole. No 1, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wykorzystanie rzutnika pisma w procesie uczenia – nauczania języka obcego. Języki Obce w Szkole. No 3, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Some Ways to Use Pictures in Language Teaching. English Teaching Forum. A Journal for the Teachers of English outside the United States. Volume XXX, No2, 1992. Washington, D.C.: Government Printing Office.
 • Metoda przyśpieszonego uczenia się języka obcego (Accelerated Learning Method). Języki Obce w Szkole. No3, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Team – Teaching (Nauczanie grupowe)” w: M. Adamczyk (1992).Kontrowersje historyczne cz. VI. Kielce: Wydawnictwo Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego.
 • Wykorzystanie wideo w nauczaniu języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 1, 1993. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Obrazki na lekcji języka obcego. Języki Obce w Szkole. No 2, 1991. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Moje propozycje dla nauczycieli języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 4, 1994. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Łatwe do wykonania pomoce wizualne. Część I. Języki Obce w Szkole. No 5, 1994. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Łatwe do wykonania pomoce wizualne. Część II. Języki Obce w Szkole. No 1, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Autentyczne materiały językowe w lekcji języka angielskiego. Część I. Języki Obce w Szkole. No 3, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Autentyczne materiały językowe w lekcji języka angielskiego. Część II. Języki Obce w Szkole. No 4, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Autentyczne materiały językowe w lekcji języka angielskiego. Część III. Języki Obce w Szkole. No 5, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Sztuka teatralna jako źródło ćwiczeń rozwijających sprawności językowe. Języki Obce w Szkole. No 5, 1995. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia komunikacyjne typu Problem Solving i Role Play. Języki Obce w Szkole. No2, 1996. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia i zabawy słownikowe. Część I. Języki Obce w Szkole. No 2, 1997. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia i zabawy słownikowe. Część II. Języki Obce w Szkole. No 3, 1997. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia i zabawy słownikowe. Część III. Języki Obce w Szkole. No 4, 1997. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia wdrażające użycie przyimków angielskich określających miejsce i kierunek. Część I. Języki Obce w Szkole. No 1, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia wdrażające użycie przyimków angielskich określających miejsce i kierunek. Część II. Języki Obce w Szkole. No 2, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Piosenki w nauczaniu języka angielskiego. Część I. Języki Obce w Szkole. No 3, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Piosenki w nauczaniu języka angielskiego. Część II. Języki Obce w Szkole. No 5, 1998. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • „O rozwijaniu motywacji i zainteresowań językiem angielskim.” w: D. Nakoneczna (1988). W poszukiwaniu koncepcji kształcenia zdolnych. Warszawa: Wydawnictwo CDDN.
 • Język angielski kluczem do Europy. Jak przekonać uczniów do systematycznej pracy nad językiem? Nowe w Szkole. No 11, 1999. Zielona Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie.
 • Tekst literacki w nauce języka obcego – bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Część I. Języki Obce w Szkole. No 5, 1999. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Tekst literacki w nauce języka obcego – bogactwo języka, wielość interpretacji, uczuć i emocji. Część II. Języki Obce w Szkole. No 1, 2000. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Jak rozwijam sprawność mówienia? Języki Obce w Szkole. No 4, 2000. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Projektowanie i gromadzenie pomocy wizualnych. Języki Obce w Szkole. No 6, 2000. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Bezokolicznik czy konstrukcja gerundialna? Języki Obce w Szkole. No 1, 2001. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Wykorzystanie fotografii na lekcji języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 1, 2002.Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Przykłady ćwiczeń i zabaw gramatycznych. Języki Obce w Szkole. No 2, 2002. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Czasownik used to i ćwiczenia wdrażające jego zastosowanie. Języki Obce w Szkole. No 1, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Teksty typu fiction i non-fiction jako źródło ćwiczeń słownikowych. Języki Obce w Szkole. No 2, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia z cytatami. Języki Obce w Szkole. No 2, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Jak rozwijam sprawność czytania? Języki Obce w Szkole. No 3, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia rozwijające sprawność czytania z wykorzystaniem tekstu kulturowego. Języki Obce w Szkole. No 3, 2003. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Stymulowanie samodzielnej pracy ucznia. Języki Obce w Szkole. No 2, 2004. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Tematyczne ćwiczenia słownikowe z wykorzystaniem materiałów autentycznych. Języki Obce w Szkole. No 3, 2004. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Jak rozwijam sprawność pisania na lekcjach języka angielskiego? Języki Obce w Szkole. No 6, 2004. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia utrwalające użycie mowy zależnej w języku angielskim.. Języki Obce w Szkole. No 3, 2005. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Pomoce wizualne na lekcjach języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 3, 2006. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Lekcja języka angielskiego rozwijająca sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia. Wykorzystanie fotografii na lekcji języka angielskiego. Języki Obce w Szkole. No 1, 2007. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • „Sztuka teatralna jako źródło ćwiczeń rozwijających sprawności językowe.” w: H. Komorowska (2007). Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957–2007), z wyborem tekstów z lat 1957–2007. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Ćwiczenia z materiałami wizualnymi rozwijające sprawność mówienia. Języki Obce w szkole. No 4, 2008. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Elementy kulturowe w ćwiczeniu zintegrowanych sprawności językowych. Języki Obce w szkole. No 2, 2009. Warszawa: Wydawnictwo Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
 • Przykłady technik konwersacyjnych w nauczaniu języka angielskiego. Języki Obce w szkole. No 3, 2010. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.