POPRAWNOŚĆ KODU

Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!

WYKSZTAŁCENIE

 • 1977 – ukończenie studiów wyższych magisterskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie filologii angielskiej
 • 1984 – ukończenie trzy-semestralnych studiów podyplomowych filologii angielskiej organizowanych przez Instytut Kształcenia Nauczycieli w Warszawie
 • 1987 – ukończenie międzynarodowego kursu metodycznego organizowanego przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Practical Explorations in Resources, Materials and Methodology
 • 1988 – uzyskanie I stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • 1990 – uzyskanie II stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • 1991 – ukończenie międzynarodowego kursu metodycznego organizowanego przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Methodology and Materials for the Language Classroom
 • 1992 – ukończenie międzynarodowego kursu metodycznego organizowanego przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Practical Approaches to English Teaching
 • 1992 – uzyskanie uprawnień koordynatora nauczycieli języka angielskiego w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szkół Twórczych i Aktywnych
 • 1992 – uzyskanie III stopnia specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania języka angielskiego
 • 1993 – 1997 – coroczne ukończenie międzynarodowych kursów metodyczno – szkoleniowych organizowanych przez British Council w Chester, Wielka Brytania na temat Methodology, Resources and Materials for the English Classroom
 • 2002 –  ukończenie kursu metodyczno szkoleniowego przeprowadzonego przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowującego do prowadzenia zajęć seminaryjnych oraz promowania prac dyplomowych i licencjackich na specjalności – język angielski w Nauczycielskich Kolegiach Języków Obcych